Jaunumi - JAUNUMI

Projekts "Politiķis ir tikai cilvēks"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 3. pamatdarbības projektu "Politiķis ir tikai cilvēks", kura mērķis ir turpmākā gada laikā jaunieši organizēs pašu iniciētas regulāras ikmēneša neformālas vietējā līmeņa diskusijas "Vakars ar politiķi", izdales materiāla "Jauno vēlētāju rokasgrāmata" izstrādes darba grupas starp jauniešiem, vizītes skolās un lēmumu pieņēmējiem kā arī lielāka līmeņa diskusijas, kurās tiks apkopoti regulārajās diskusijās izstrādātie materiāli un rekomendācijas. 
Šo aktivitāšu laikā jaunieši un lēmumu pieņēmēji veidos neformālu dialogu, kura laikā jaunieši labāk izpratīs lēmumu pieņēmēju personīgo pieredzi, lēmumu pieņemšanas procesu pašvaldībā un visu sabiedrības locekļu lomu šajā procesā. 
Projekta laikā izstrādātais informatīvais materiāls "Jaunā vēlētāja rokasgrāmata", jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusijas, vizītes skolās stiprinās jauniešos gatavību un kompetenci būt pilsoniski aktīviem, un palielinās 2021. gada pašvaldību vēlēšanās balsojošo jauniešu skaitu. Pirmās aktivitātes klātienē vai tiešsaistē paredzētas jau maija beigās.
Made on
Tilda