Jaunumi

"YOUTH FORUM IN BALTIC STATES"

Klaipēdas pilsētas pašvaldība kopā ar partneriem no “Tallinn Education Department” un attīstības platformas “YOU+” īsteno projektu “YOUTH FORUMS IN BALTIC STATES”, kuru finansē programma “ERASMUS +”

24.-27. janvārī notika projekta pirmā aktivitāte - studiju vizīte Liepājā , kuras mērķis bija iepazīt jauniešu līdzdalības iespējas un iekļuašanos lēmumu pieņemšanas procesos. Studiju vizītē pulcējās 15 jauniēši un pašvaldības pārstāvji no partnervalstīm. Mēs iepazinām nevalstiskās organizācijas, kas īsteno dažādas programmas, lai mudinātu jauniešus būt aktīviem sabiedrības pārstāvjiem. Pirmā organizācija, ko apciemojām bija “Rave Team”, kura pārvalda iekštelpu BMX parku. “House Of Hope” ir organizācija, kas darbojas pēc atvērta jauniešu centra principa, kura iepazīstināja ar savām integrācijas programmām un praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēm krievvalodīgiem jauniešiem. Pēdējā organizācija, kuru apciemojām bija “Workout Generation”, kura dalijās savā pieredzē par to, kā jaunieši var atklāt veslīgu dzīvesveidu nodarbojoties ar aktīvu sportu. “YOU+” iepazīstināja projekta partnerus ar savām programmām, sākot no ielu darba ar jaunatni līdz mentoringa programmām, kuras ietver psiholoģiskā atbalsta konsultācijas. Vizītes dalībnieki devās uz Liepājas domi, kur viņi tikās ar Liepājas pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietniekiem un pašvaldības pārstāvjiem, kur viņi pārrunāja jaunatnes politiku un dalījās idejās par jauniešu iniciatīvu īstenošanas iespējām.

Vizītes laikā mēs dalījāmies pieredzē par jaunatnes politikas sistēmu atšķirībām un līdzībām starp Baltijas valstīm. Jauniešiem bija iespēja izveidot savus vizuālos plakātus par jauniešu līdzdalības iespējām katrā valstī. Igaunija ir vienīgā no Baltijas valstīm, kura ir legalizējus balsošanu pašvaldību vēlēšanās no 16 gadu vecuma. Latvijā lielāko daļu jaunatnes pakalpojumu sniedz nevalstiskās organizācijas, savukārt Lietuvā ir labi regulēta jaunatnes politikas sistēma. Studiju vizītes aktivitāte, kura dalībniekiem patika vislabāk bija - jaunatnes politikas simulācija. Simulācijas laikā izmantojot lomu veidošanās uzdevumus dalībnieki varēja iejusties pašvaldības, jauniešu centra un jaunatnes organizāciju lomās un pieņemt lēmumus par to, kā notiek finansiālo līdzekļu piešķiršana jaunatnes politikai. Simulācija palīdzēja saprast, ka visefektīvākais veids, kā atrisināt problēmas ir sadarbojoties ar citiem sabiedrības locekļiem. Mēs ar nepacietību gaidām partnerus nākamajā studiju vizīte Klaipēdā, lai iepazītu sīkāk Lietuvas jaunatnes politiku.
Made on
Tilda