AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDA PROJEKTS
"Jauniešu vienas pieturas aģentūra" 4.0.
Mērķis ir stiprināt biedrības "Attīstības platforma YOU+" kapacitāti un darbību ilgtermiņā, tādējādi veicinot
jaunatnes jomas attīstītbu Dienvidkurzemes reģionā.
Projekts "YOU+ 4.0." ir biedrības "Attīstības platforma YOU+" kapacitātes stiprināšanas projekts, kura mērķis ir dažādot biedrības finanšu plūsmu un stiprināt virtuālo darbību.

Projekta ietvaros tiek plānots attīstīt jaunu virtuālo platformu, kas stiprinās biedrības saimniecisko darbību.
Apvienot Liepājas reģiona jauniešus un darbā ar jaunatni iesaistītos speciālistus

Veicināt viņu iesaistīšanos neformālās izglītības procesos, lai vispusīgi attīstītu
spējas un prasmes aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un
starptautiskā līmenī
Veicināt neformālās izglītības
Aktualizēt nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā, attīstot jauniešu uzņēmējdarbības, kritiskās domāšanas, medijpratības un citas
ikdienas dzīvē nepieciešamās kompetences
Jaunatnes sportiska dzīvesveida
Fiziskās sagatavotības veicināšana
JAUNUMI
AIF Projekts "YOU+ 4.0." ir apstiprināts
Esam priecīgi paziņot, ka mūsu AIF Projekts "YOU+ 4.0." ir apstiprināts, kura mērķis ir stiprināt virtuālo darbību.

Projekta ietvaors tiek plānots attīstīt jaunu virtuālo platformu, kurā turpmāk būs pieejama ne tikai informācija par biedrība īstenotajiem projektiem un citām sociālajām aktivitātēm, bet arī sniegtajiem pakalpojumiem.

Tāpat projekta ietvaros attīstītā virtuālā platforma kalpos kā pirmais solis biedrības ilgtermiņa stratēģijā paredzētās
virtuālās jauniešu vides attīstīšanā.

Paralēli šīm aktivitātēm tiek plānotas arī biedrības darbinieku un brīvprātīgo apmācības, lai stiprinātu darbinieku gatavību strādāt ar projektā paredzētajiem virzieniem - finanšu plūsmas dažādošanu un digitalizāciju.

#LīdzdalībaVisiem ;#ParticipationForAll #AktīvaJaunatne #ActiveYOUth #AktivoIedzivotajoFonds #ActiveCitizensFund #Youpluss #Jauda

Ja vēlies kļūt par YOU+ biedru, aizpildi pieteikuma anketu. Ir jautājumi? Raksti mums.
BIEDRA ANKETA
Tālrunis: +371 24 794 991
Epasts: info@youpluss.lv
Friča Brīvzemnieka iela 52, Liepāja.
Made on
Tilda