Jaunumi - JAUNUMI

Apskati Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada jaunatnes jomas resursu karti!

Pēc vairāku mēnešu darba, esam izstrādājuši Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada jaunatnes jomas resursu karti.

Jaunatnes jomas resursu karte ir unikāls materiāls, kurā vienkopus apkopots pēc iespējas plašāks resursu spektrs, kas būtu noderīgi jebkuram jaunatnes jomā iesaistītajam - organizācijas, speciālisti, infrastruktūra u.c. resursi.
Resursu karte kalpos kā viens no pamatakmeņiem efektīvai un plānveidīgai jaunatnes jomai, kurā Liepājas pilsēta un Dienvidkurzemes novads spēs sadarboties.


Apskati resursu karti: https://ej.uz/resursukarte2021
Izsakām lielu pateicību visiem par iesaisti materiāla tapšanā!

Tāpat liels paldies Noela Kaņecka no NLA Dizains un CRE ATE par materiāla dizaina izstrādi!

Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada jaunatnes jomas resursu karte ir izstrādāta projekta "Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās" ietvaros, kura mērķis ir veicināt Liepājas un Dienvidkurzemes jaunatnes politikas attīstību, jaunatnes dialoga efektivitāti un ilgtspēju pēc administratīvi teritoriālā reformas.

Projektu īsteno biedrība “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar Aizputes novada jauniešu IDEJU MĀJA.
Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Made on
Tilda