Jaunumi - JAUNUMI

Starptautiskās apmācības “What the f**k we can do about mental health?”,

Lietuvā no 3.septembra līdz 11.septembrim norisinājās starptautiskā projekta “Mental health of youth: Non- formal education to improve the mental health” starptautiskās apmācības “What the f**k we can do about mental health?”, kuras tika īstenota kā biedrības trešā Erasmus+ Jaunatnes jomas akreditācijas aktivitāte.

Apmācības laikā, 25 no Lietuvas, Latvijas un Norvēģijas topošajiem un tikko darbu sākušajiem jaunatnes darbiniekiem, mentoriem un brīvprātīgajiem bija iespēja deviņu dienu laikā papildināt savas kompetences balstoties uz starptautisko pieredzi, ar klīniskās psiholoģijas palīdzību attīstīt esošās neformālās izglītības metodes, lai efektīvāk strādātu ar jauniešiem, un izstrādāt jaunu jaunatnes darba stilu, kas apvieno neformālo izglītību un psiholoģijas metodes.


Drizūmā tiks publicēta apmācību laikā izstrādātā rokasgrāmata “Mental Health of youth: non-formal education to improve mental health”, kas būs lielisks rīks, kurā ir apkopotas neformālās izglītības metodes un psihologu metodes, kuras jaunie psihologi, mentori un jaunatnes darbinieki var izmantot savā ikdienas darbā.

Apkopojot izvērtēšana anketas,dalībnieki novērtē, ka apmācības ir sniegušas daudzveidīgu teorētisko pamatu par un ap jauniešu mentālo veselību, ieguvuši praktiskas metodes darbā ar jauniešiem, kā arī apmācības ir bijušas saistošākas, nekā paši gaidījuši!


Apmācības"Mental health of youth: Non- formal education to improve mental health"tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.

#MentalHealthMatters #Youpluss #Erasmusplus #JauniešiVar

Made on
Tilda