Jaunumi - JAUNUMI

Youth One Stop Agency

Otrāja decembrī atklājām jaunu projektu “Youth One Stop Agency"


No 02.12.2022 līdz 2024. gada beigām 5 organizācijas, “Attīstības platforma YOU+”, “Izgaismo Ideju”, “Idea LAB”, “Institute for policy research and analysis” and “Youth for the world” strādās kopā, lai uzlabot jauniešu nodarbinātības situāciju, izstrādātu jaunus praktiskus un teorētiskus jauniešu nodarbinātības modeļus pēc Covid -19 krīzes.

Projekta mērķis ir :

- Sagatavot jaunus speciālistus, kas spētu strādāt vairāk individuālā līmenī.

- Organizēt vietējā līmenī pasākumus, lai gūtu praktisku pieredzi.

- Projekta noslēgumā kopīgi ar partneriem radīt Jaunatnes vienas pieturas aģentūras (Youth One Stop Agency - YOSA) metodoloģiju.

Pirmā plānotā aktivitāte tiks īstenota martā - apmācības “Jauniešu vienas pieturas aģentūras koncepts".

Projekts “Mental health of youth: Non-formal education to improve mental health” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu.Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.

Made on
Tilda