Jaunumi - JAUNUMI

Jauniešu apmierinātība ar pašvaldību kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku

Projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” ietvaros sadarbībā ar Aizputes novada IDEJU MĀJU esam izstrādājuši pētījumu "Liepājas pilsētas un jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada jaunieši: statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte".

Pētījuma mērķis bija iegūt Liepājas pilsētas un jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada jauniešu (to, kuri šeit dzīvo, mācās vai strādā) statistisku un socioloģisku raksturojumu. Laika periodā no 2021. gada februāra līdz aprīlim tika īstenota Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada jauniešu kvantitatīva aptauja. Šīs aptaujas dati apkopoti un analizēti pētījumā. Jauniešu aptaujas ietvaros anketu aizpildīja kopumā 1124 jaunieši.

Līdz pētijuma publiskošanai, vēlamies izcelt aktuālākos problēmjautājumus, kurus jaunieši norādījuši aptaujā. Viens no tiem ir jauniešu apmierinātība ar pašvaldību kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku

Vairākums jauniešu ir apmierināti ar savu pašvaldību kā vietu, kur dzīvot, strādāt un pavadīt brīvo laiku. Liepājas pilsētā apmierināti ir 79%, jaunveidojamajā Dienvidkurzemes novadā 71% jauniešu. Tai pat laikā jāuzsver, ka ne mazāk kā katrs piektais jaunietis pauž kritiskus vērtējumus – Liepājā 21%, Dienvidkurzemes novadā 29%. Viskritiskākie pret savu esošo novadu ir jaunieši Pāvilostas novadā (48% novērtē, ka ir neapmierināti), Priekules novadā (43%), Vaiņodes novadā (41%) un Durbes novadā (38%). Zīmīgi, ka pēdējie trīs ir novadi, kuros darba ar jaunatni īstenošanai nav bijis atsevišķa darbinieka.

Lūgti precizēt, ar ko tieši jaunieši ir neapmierināti, gan Liepājas pilsētā, gan Dienvidkurzemes novadā visbiežāk tiek norādīts uz jauniešu brīvā laika aktivitāšu trūkumu, kā arī nodarbinātības iespēju trūkumu.

Kritiskus vērtējumus biežāk pauduši krievu valodā runājošie jaunieši, tie, kuri iegūst profesionālo izglītību, gadījumu darbus strādājošie.

Aptuveni katrs trešais jaunietis kā aktuālāko risināmo jautājumu norāda brīvā laika aktivitāšu paplašināšanu. Gandrīz tik pat bieži tiek norādīts arī uz nodarbinātības iespējām. Dažādu citu ieteikumu minēšanas biežums ievērojami atšķiras. Liepājas pilsētā nākamie biežāk minētie ieteikumi ir: sportošanas iespēju paplašināšana (19%), izglītības pieejamība (16%), pilsētvides sakopšana (13%). Savukārt Dienvidkurzemes novadā: sportošanas iespējas (30%), jauniešiem domāti kultūras pasākumi (24%), neformālās izglītības iespējas (12%), jauniešu mājas/centri (7%), jauniešu viedokļu uzklausīšana (6%).

Pētījums veikts projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” ietvaros.

Projektu īsteno biedrība “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar IDEJU MĀJU.

Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Made on
Tilda