Jaunumi - JAUNUMI

Strādājam pie jaunatnes jomas resursu kartes izstrādes

31. augustā aizvadījām otro aktivitāti projektā “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās”.
Projekta ietvaros jau ir izstrādāta gan jauniešu, gan darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu aptaujas. Šoreiz kopā ar dažādiem speciālistiem un jauniešiem no Liepājas un Dienvidkurzemes novada strādājām pie jaunatnes jomas resursu kartes izstrādes.

Resursu karte būs materiāls, kur vienkopus ir apkopoti Liepājā un Dienvidkurzemē pieejamie resursi jaunatnes jomā.

Par to, kas būtu jāiekļauj un kas nē, diskutējām darba grupās, taču tagad ir priekšā nākošais uzdevums - visu informāciju apkopot un izstrādāt gatavu materiālu.

Izsakām lielu pateicību visiem par dalību pasākumā.

Projektu īsteno biedrība “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar Aizputes novada jauniešu “IDEJU MĀJU”.

Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Made on
Tilda