Jaunumi - JAUNUMI

Jauniešu aptauja par mobilo un ielu darbu ar jaunatni!

No 21.marta līdz 30. aprīlim Attīstības platforma YOU+ projekta “Jauniešu vienas pieturas aģentūra” ietvaros veic jauniešu aptauju par mobilo un ielu darbu ar jaunatni.


Pētījuma ietvaros tiks apzināti ielu un reģionu jaunieši, šo jauniešu viedokli, motivācijas, intetreses, profilus un to, kā efektīvāk viņus iesaistīt sabiedriskajās un pilsoniskajās aktivitātēs. 


Pēc situācijas izpētes, rudenī plānots startēt un veikt ielu un mobilo darbu ar jaunatni attiecīgi pēc tā, ko būsim uzzinājuši pētījumā.


Aptauja - https://ej.uz/jaunaptauja


Pētījums “Ielu un mobilais darbs ar jaunatni Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” tiek veikts AIF projekta “Jauniešu vienas pieturas aģentūra” ietvaros. Projektu “Jauniešu vienas pieturas aģentūra” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 


C 21 марта по 30 апреля организация Attīstības platforma YOU+ в рамках проекта “Jauniešu vienas pieturas aģentūra" будет проводить опрос среди молодежи о мобильной работе с молодыми людьми на улице.

В рамках проекта будут опрошены молодые люди как в городе, так и в регионах, это молодежное мнение, мотивации, интерес профиль и то, как эффективнее их приобщить к общественной и гражданской активности.

😊 После полученной и изучения информации, мы планируем запустить и провести мероприятия по работе с молодыми людьми на улице и мобильно. По плану это будет осень.


Опросник – http://ej.uz/jaunaptauja

Исследование “lielu un mobilais darbs ar jaunatni Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” проводится в рамках проекта "Jauniešu vienas pieturas aģentūra" и финансируется Исландией, Лихтенштейном и Норвегией. Финансирование одобрено программой грантов EZZ из Норвегии “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


#LīdzdalībaVisiem #ParticipationForAll #AktīvaJaunatne #ActiveYOUth #AktivoIedzivotajoFonds #ActiveCitizensFund #Youpluss #Jauda1d

Made on
Tilda