Jaunumi - JAUNUMI

Tiek uzsākts ilgtermiņa stratēģiskais projekts par jauniešu mentālo veselību

2021. gada 16. novembrī, attālināti tiešsaistes platformā ZOOM, notika pirmā visu partneru tikšanās starptautiskā projekta “Mental health of youth: Non- formal education to improve the mental health”, kura mērķis ir attīstīt jaunas metodes darbā ar jauniešu mentālo veselību un apmainīties ar dažādu valstu pieredzi šajā jomā.
Projekta laikā tiks īstenotas vairākas aktivitātes, kuras ļaus stiprināt sadarbību mentālās veselības jautājumos starp visām četrām projekta partner organizācijām - biedrību “Attīstības platforma YOU+” no Latvija, biedrību “Politikos Tyrimu Ir Analizes Institutas” no Lietuvas, nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds” no Latvijas un biedrība “Creatorium” no Norvēģijas.

Projekta laikā jau 2022. gada janvārī tiek plānots organizēt starptautisku studiju vizīti Liepājā, lai iepazītu un izpētītu to kā mentālās veselības jautājumos savstarpēji mijiedarbojas mentori un psihologi, savukārt 2022. gada septembrī Lietuvā tiks organizētas starptautiskas apmācības apmācības jaunatnes darbiniekiem un jauniešu psihologiem, kuru laikā tiks sagatavoti speciālisti, kuri spēs efektīvi izmantot un kombinēt visas šīs metodes.

Kā galvenā aktivitāte jāmin metožu apopojošas rokasgrāmatas izstrāde, pie kuras izstrādes tiks strādāts visu projekta laiku. Šajā rokasgrāmatā tiks apkopota neformālās izglītības metodes, kuras jauniešu psihologi var izmantot savā ikdienas darbā, kā arī psihologu metodes, kuras jaunatnes darbinieki var izmantot savā darbā. Tādējādi tiks vēl vairāk iedzīvinātas un izplatītas metodes, kurās mentorings var mijiedarboties ar jauniešu psiholoģiju. Izstrādātais materiāls tiks izmantots ne tikai projekta laikā īstenotajās aktivitātēs, bet arī, lai izplatītu projekta partneru labo praksi jebkuram, kurš strādā ar jauniešu mentālo veselību.

Projekts “Mental health of youth: Non- formal education to improve the mental health” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.
Made on
Tilda