Jaunumi - JAUNUMI

Turpinām izstrādāt materiālu "Jaunā vēlētāja rokasgrāmata"

Šodien atkal tikāmies ar Liepājas Domes deputātiem, pašvaldības administrācijas speciālistiem, darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem un jauniešiem, lai turpinātu darbu pie materiāla “Jaunā vēlētāja rokasgrāmata” izstrādes.


21. aprīlī bijām tikušies, lai saprastu idejas un ieskicētu saturu, šoreiz jau strādājām ar izveidotu uzmetumu, kuru centāmies papildināt ar jaunām idejām, precizējumiem un labojumiem. Priecājamies par dalībnieku aktīvo līdzdarbošanos un dažādajām idejām.

Turpinām darbu pie materiāla izstrādes, lai jau pavisam drīz tas būtu publiski pieejams.

Izsakām lielu pateicību visiem par dalību pasākumā. Jūs mums vēlreiz apliecinājāt, ka Jums rūp jaunieši mūsu pilsētā!


Pasākums tika organizēts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektā “Politiķis ir tikai cilvēks”. Projekta mērķis ir pilnveidot jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogu, palielināt jauniešu iesaisti pašvaldības demokrātiskajos procesos.


Projekts “Politiķis ir tikai cilvēks” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Made on
Tilda