Jaunumi - JAUNUMI

Projekts "Jaunieši VAR" ir noslēdzies!

Biedrība “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar Eiropas Solidaritātes korpusu
īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu “JauniešiVar” (projekta Nr.2020-3-LV02-
ESC31-003529), kura ietvaros, laika periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021.
gada 31. decembrim tika veikts kosmētiskais remonts Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta VUGD gaitenī.

Dalībai aktivitātēs un projekta īstenošanā tika meklēti dažāda vecuma jaunieši, kuri
vēlējās iegūt pieredzi dažādu kosmētisko darbu darīšanā, piemēram, sienu
krāsošanā, kā arī jaunieši, kuriem ir pieredze šādu darbu darīšanā, kā piemēram
māksliniece, kas veidoja Liepājas kontūru un skices sienu krāsošanai un apdares
darbu tehniķis, kas sagatavoja sienas krāsošanai. Abi jaunieši, kuriem bija lielāka
pieredze šajā jomā vērīgi sekoja līdzi pārējo jauniešu darbam un atbalstīja viņus visa
projekta laika.

Projekta laikā jauniešiem bija iespēja apgūt dažādas prasmes, kuras
nepieciešamas, lai veiktu kosmētisko remontu, iepazīt jaunus domubiedrus, kas arī
vēlas pierādīt, ka jaunieši var darīt arī labu sabiedrībai, lauzt stereotipus par
jauniešu nemākulību un neuzņemšanos, attīstīja prasmi strādāt komandā, lai
uzlabotu savu darba efektivitāti, kā arī paplašināja savu redzesloku un uzzināja
jaunas lietas par projektu vadību un finanšu vadību.

Projekta ietvaros Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1. daļas gaitenī tika
noņemtas vecās tapetes, grīdlīstes un durvju aplodas. Turpinājumā apmetējs
sagatavoja sienas krāsošanai un jaunieši devās krāsot. Kad sienas bija nokrāsotas,
māksliniece uz sienas uzgleznoja Liepājas kontūru. Kad visi krāsošanas un
gleznošanas darbi bija pabeigti, jaunieši pieskrūvēja durvju aplodas un grīdlīstes.
Projekta beigās tika sagatavots VUGD logo, kas tika pielikts pie sienas un līdz ar to
telpu atjaunošana bija pabeigta.

VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas komandieris Jānis Pošeiko:
“Priecājamies par jauniešu iniciatīvu un pozitīvi vērtējam paveikto. Lai arī gaitenis
bija labā stāvoklī, ir vērojamas patīkamas pārmaiņas un pats galvenais – ir dota
iespēja jauniešiem. Domāju viņiem ir svarīgi apzināties, ka viņiem uzticas. Esam
gandarīti, ka jaunieši arī izrādīja interesi izglītoties par drošību un rīcību dažādās
ārkārtas situācijās, ceram, ka iegūtās zināšanas noderēs viņiem arī nākotnē.”

Projekts “Jaunieši VAR” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
Made on
Tilda