Jaunumi - JAUNUMI

Izstrādāts pētījums “Liepājas pilsētas un jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada jaunatnes jomas speciālisti: statistisks raksturojums un viedokļu izpēte”

Aicinām iepazīties ar biedrības “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar Aizputes novada IDEJU MĀJA izrstrādāto pētījumu, laika periodā no 2021. gada marta līdz maijam, “Liepājas pilsētas un jaunizveidotā Dienvidkurzemes novada jaunatnes jomas speciālisti: statistisks raksturojums un viedokļu izpēte”.

Apkopotos un analizētos datus meklē:
www.youpluss.lv/dokumenti

Pētījuma mērķis bija iegūt Dienvidkurzemes novada teritorijas un Liepājas pilsētas jaunatnes jomā iesistīto speciālistu vērtējumu par darbu ar jaunatni pašvaldībās, pieejamajiem resursiem, jauniešu iespējām un nepieciešamo jaunatnes jomas attīstībai.

Speciālistu aptaujas ietvaros anketu aizpildīja kopumā 103 speciālisti.

Pētījums veikts projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” ietvaros.
Projektu īsteno biedrība “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar IDEJU MĀJU.
Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
#JauntneVienoDienvidkurzemi #jspa #jaunatnesstarptautiskoprogrammuaģentūra #erasmusplus
Made on
Tilda