Jaunumi - JAUNUMI

Norisinājās “NVO jauniešu vēstnieku apmācības”

No 2022. gada 20. maija līdz 22. maijam norisinājās YOU+ apmācības jauniešiem “NVO jauniešu vēstnieku apmācības”, kurā piedalījās 16 jaunieši no Aizputes, Vaiņodes un Priekules.

Apmācību programmas ietvaros jaunieši iepazina to, kas ir nevalstiskās organizācijas, kā notiek projektu plānošanas cikls un kā vispār lokālā līmenī īstenot savas iniciatīvas.

Paši jaunieši atzina, ka gala rezultātā jutušies ļoti apmierināti ar paveikto un spējuši ne tikai produktīvi mācīties un strādāt, bet arī iepazīt citu pagastu jauniešus un atpūsties no ikdienas rutīnas.
  • Apmācību noslēgumā jaunieši radīja 4 idejas 
  • Noorganizēt Līgo svētku svinēšanas balli Aizputes Ideju mājā;
  • Noorganizēt sporta spēles Vaiņodē;
  • Noorganizēt vasaras jauniešu festivālu Priekulē
  • Labiekārtot vietējo peldvietu Vaiņodē.

Jaunieši ir apņēmušies mēģināt idejas arī īstenot šajā vasarā. 

Šīs apmācības bija viena no aktivitātēm biedrības kopējos centienos stiprināt Dienvidkurzemes reģiona NVO izaugsmi, tajās iesaistot arvien lielāku skaitu jauniešu, palīdzot attīstīties jaunām NVO un veidot sadarbības tīklu jau esošajām NVO. Kā nākamā aktivitāte gaidāma Dienvidkurzemes NVO tīklošanās 2. jūnijā, kuras ietvaros NVO ciemosies pie Bernātu organizācijām “Mēs Bernātiem” un “Keep the Change”

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “YOU+ 3.0.” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Attīstības platforma YOU+”.

#NVO2022

#Jauda
Made on
Tilda