Jaunumi - JAUNUMI

Mental health of youth: Non- formal education to improve the mental health”

Noslēdzies projekts Mental health of youth: Non- formal education to improve the mental health”, kurš norisinājās no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 30. novembrim!


Projekta laikā norisinājās 2 izglītojošas aktivitātes - mācību vizīte Latvijā un apmācību kurss Lietuvā. Mācību vizīte: “jaunatnes darbs Liepājas pusaudžu resursu centrā” pulcēja 20 dalībniekus no 4 organizācijām 3 projekta valstīs. Apmācību kurss “Jauniešu mentālā veselība: neformālā izglītība un psiholoģija” norisinājās 9 dienas, kas nodrošināja jaunatnes darbinieku, jaunatnes vadītāju un psihologu kompetences, kas nepieciešamas darbam ar jauniešiem


Vienlaikus projekta laikā tika izstrādāta rokasgrāmata “Mental health of youth: Non- formal education to improve the mental health”, kurā ir ietvertas metodes gan jaunatnes darbiniekiem, gan psihologiem. Rokasgrāmatā tika apkopots jaunatnes darbinieku izmantotās metodes un psihologu izmantotās metodes, izveidojot jaunu metožu kopumu, ko var izmantot visa veida speciālisti.

Projekta laikā izstrādātie materiāli un gūtā pieredze ir pirmais solis, lai turpinātu stiprināt mentoringu kā darba ar jaunatni formu. Projekta laikā īstenoto apmācību programma tiks pielāgota arī vietējā līmenī, lai būtu lokāla pamata programma, kas ļautu sagatovot jaunos jauniešu mentorus. Tajā pašā laikā apmācību programma ir 12 soļos pakārtota rokasgrāmatas 12 nodaļām, lai veidotu vienotu metodoloģiju.


Pēc šī projekta noslēgšanās biedrība turpina virzību uz vienu no ilgtermiņa mērķiem - mentoringa kā darba ar jaunatni formas atzīšanu un klasificēšanu.

Projekts “Mental health of youth: Non- formal education to improve the mental health” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.

Made on
Tilda