Jaunumi - JAUNUMI

Starptautiskā projekta “Mental health of youth: Non- formal education to improve the mental health” studija vizīte

Liepājā no 28. janvāra līdz 1. februārim norisinājās starptautiskā projekta “Mental health of youth: Non- formal education to improve the mental health” studija vizīte, kurā visas četras projekta partnera organizācijas - biedrība “Attīstības platforma YOU+” no Latvijas, biedrība “Politikos Tyrimu Ir Analizes Institutas” no Lietuvas, nodibinājums “Bērnu slimnīcas fonds” no Latvijas un biedrība “Creatorium” no Norvēģijas, sastrādājās, lai iepazītu un izpētītu kā mentālās veselības jautājumos savstarpēji mijiedarbojas mentori un psihologi.

Studiju vizītes laikā dalībniekiem bija iespēja ne tikai apmeklēt lokālās jaunatnes organizācijas kā House Of Hope, Workout Generation, Rave Team un Patvērums Ģimenēm, bet arī pilnveidot savu kompetenci balstoties uz starptautisko pieredzi, ar klīniskās psiholoģijas palīdzību attīstīt esošās neformālās izglītības metodes, lai efektīvāk strādātu ar jauniešiem, un izstrādāt jaunu jaunatnes darba stilu, kas apvieno neformālo izglītību un psiholoģijas metodes.

Kā galvenais kopprodukts no vizītes ir metožu apkopojoša rokasgrāmatas izstrāde. Šajā rokasgrāmatā tiks apkopota neformālās izglītības metodes, kuras jaunie psihologi var izmantot savā ikdienas darbā, kā arī psihologu metodes, kuras jaunatnes darbinieki var izmantot savā darbā. Tādējādi tiks vēl vairāk iedzīvinātas un izplatītas metodes, kurās mentorings var mijiedarboties ar jauniešu psiholoģiju. Izstrādātais materiāls tiks izmantots ne tikai projekta laikā īstenotajās aktivitātēs, bet arī, lai izplatītu projekta partneru labo praksi jebkuram, kurš strādā ar jauniešu mentālo veselību
Ar šo viss nebeidzas, līdz vasarai tiks publicēta rokasgrāmata un 2022. gada septembrī Lietuvā tiks organizētas starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem un jauniešu psihologiem, kuru laikā tiks sagatavoti speciālisti, kuri spēs efektīvi izmantot un kombinēt visas šīs metodes.

Projekts “Mental health of youth: Non- formal education to improve the mental health” tika finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu.

 Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkādu iespējamo izlietojumu.
Made on
Tilda