Jaunumi - JAUNUMI

Projekts "Breaking the language barrier" turpinās attālinati

Informējam, ka projekta “Breaking the language barrier” ietvaros, Milans joprojām turpina organizēt valodu nodarbības!

Jau kādu laiku Milans ir atgriezies Čehijā un turpina darboties kopā ar mums attālinātā formātā. Tāpat attālinātā formātā notiek valodu nodarbības. Priecājamies, ka interesenti ir gatavi turpināt apgūt valodas arī šādā formātā.

Pavisam drīz informēsim par iespēju tikties ar Milanu un citiem aktīviem cilvēkiem pasākumā Eiropas nedēļas ietvaros.

Projekts "Breaking the language barrier" tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Made on
Tilda