Jaunumi - JAUNUMI

Projekts "Breaking the language barrier"

Priecājamies paziņot, ka vēl viens mūsu projekts ir apstiprināts!
Projekta "Breaking the language barrier" mērķis ir palīdzēt Liepājas jauniešiem gūt starptautisku priekšstatu par jauniešu darbu un iniciatīvām, kas var tikt īstenotas jauniešiem iesaistoties Eiropas Savienības atbalstītās aktivitātēs. Ļoti daudz jaunieši Latvijā labi saprot angļu valodu, tomēr viņiem joprojām ir valodas barjera, kas attur tos no iesaistes starptautiskos Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projektos. 
Šajā projektā mēs plānojam uzņemt konkrētu brīvprātīgo, kurš svešvalodas ir  apguvis pats un lauzis šīs valodas barjeras. 
Brīvprātīgais, kurš pie mums ieradīsies jau augustā, par sevi raksta: 
"Mani sauc Milan(s) Hoplíček(s), esmu Masarika universitātes baltu filoloģijas institūta students. Es interesējos par vēsturi, ģeogrāfiju un valodām, bet īpaša interese man ir par Latviju un tās valodu, kultūru, folkloru un vēsturi. Nesen man tāpat iepatikās Lietuva. Mācoties latviešu valodu (vēlāk arī lietuviešu valodu), es atklāju savu kaislību ne tikai pret valodām, bet galvenais pret šo reģionu. Tāpēc esmu vairāk nekā laimīgs, ka man ir šī izdevība pavadīt visu gadu Latvijā, ciešā kontaktā ar cilvēkiem ikdienā. Ceru, ka šī būs laba pieredze ne tikai man, bet ka varēšu arī palīdzēt citiem."

Lai sasniegtu projekta mērķi tiks īstenotas tādas aktivitātes kā motivācijas semināri, starpkultūru vakari, valodu klubiņi un brīvprātīgā paša iniciatīvas, kas palīdzēs jauniešiem uzlabot savu valodu prasmi un lauzt valodas barjeru, kas veicinās jauniešu iesaisti starptautiskos projektos. 
Made on
Tilda