Jaunumi - JAUNUMI

Ir tapusi "Jaunā vēlētāja rokasgrāmata"


Jau pagājušā gada jūnijā sākām aktīvi strādāt projektā “Politiķis ir tikai cilvēks”, kura ietvaros tikāmies ar visiem 15 Liepājas domes deputātiem.

Tuvojoties 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, kuras notiks 5. jūnijā, aprīlī sākām darbu pie materiāla “Jaunā vēlētāja rokasgrāmata” izstrādes, lai vienkopus apkopotu informāciju, kura nepieciešama jebkuram jaunietim, lai pilnvērtīgāk izprastu vēlēšanu procesus un pats galvenais - piedalītos 2021. gada pašvaldību vēlēšanās.

Lai “Jaunā vēlētāja rokasgrāmata” būtu tāda, kādai tai ir jābūt, esam cītīgi strādājuši gan 2 darba grupās ar jauniešiem, Liepājas Domes deputātiem, pašvaldības administrācijas speciālistiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem, gan sadarbojušies ar skolu pašpārvaldēm, lai testa variantā saprastu nepieciešamos labojumus no jauniešu skata punkta.

Materiālā “Jaunā vēlētāja rokasgrāmata” ir iekļauti gan praktiski padomi, gan nepieciešamā pamatinformācija. Tas būs pieejams gan digitāli, gan drukātā formātā.

Materiāls pieejams https://ej.uz/jauniesibalsos2021

Izsakām lielu pateicību visiem, kas piedalījās “Jaunā vēlētāja rokasgrāmata” tapšanas procesā. 

Īpašs paldies CRE ATE Noela Kaņecka par materiāla dizaina izstrādi un vizuālo noformējumu.

Materiāls ir izstrādāts programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekta “Politiķis ir tikai cilvēks” ietvaros. Projekta mērķis ir pilnveidot jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogu, palielināt jauniešu iesaisti pašvaldības demokrātiskajos procesos.
Projekts “Politiķis ir tikai cilvēks” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
#erasmusplus #JSPA #jauniesivar #politikisirtikaicilveks
Made on
Tilda