Jaunumi - JAUNUMI

Mentālās veselības situācija Liepājā un Dienvidkurzemē

Projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” ietvaros sadarbībā ar Aizputes novada IDEJU MĀJU esam izstrādājuši pētījumu "Liepājas pilsētas un jaunizveidotāDienvidkurzemes novada jaunieši: statistisks raksturojums un jauniešu viedokļu izpēte". 

Pētījuma mērķis bija iegūt Liepājas pilsētas un jaunizveidotāDienvidkurzemes novada jauniešu (to, kuri šeit dzīvo, mācās vai strādā) statistisku un socioloģisku raksturojumu. Laika periodā no 2021. gada februāra līdz aprīlim tika īstenota Liepājas pilsētas un Dienvidkurzemes novada jauniešu kvantitatīva aptauja.Šīs aptaujas dati apkopoti un analizēti pētījumā. Jauniešu aptaujas ietvaros anketu aizpildīja kopumā 1124 jaunieši.

Līdz pētijuma publiskošanai, vēlamies izcelt aktuālākos problēmjautājumus, kurus jaunieši norādījuši aptaujā. Viens no tiem ir mentālā veselība. 

Lai gan lielākā daļa jauniešu, kas saskaras ar kādām mentālās veselības situācijām, vēršas pēc palīdzības, salīdzinoši daudz ir tādu, kuri to nedara. 17% no jauniešiem Liepājā nav vērsušies pēc palīdzības, bet novados pēc palīdzības nav vērsies pat katrs ceturtais jaunietis. Visbiežāk jaunieši vēršas pie draugiem vai ģimenes. Pie speciālistiem vēršas ne vairāk kā katrs desmitais jaunietis (jāuzsver, ka novados vēl mazāk!).


Pētījums veikts projekta “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” ietvaros.

Projektu īsteno biedrība “Attīstības platforma YOU+” sadarbībā ar IDEJU MĀJU.

Projekts “Jaunatnes politikas attīstība Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldībās” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Made on
Tilda