YOU+ 4.0
AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDA PROJEKTS
ATTĪSTĪBA. VIRTUĀLĀ PLATFORMA. APMĀCĪBAS.
Projekts "YOU+ 4.0." ir kapacitātes stiprināšanas projekts, kura mērķis ir dažādot attīstību jomas un stiprināt virtuālo darbību.
Projektā plānots attīstīt jaunu virtuālo platformu, kurā trupmāk būs pieejama gan informācija par biedrības īstenotajiem projektiem un citām sociālajām aktivitātēm, gan ssnigtajiem pakalpojumiem, kas stiprinās biedrības saimniecisko darbību.

Kā arī, attīstītā virtuālā platforma kalpos kā pirmais solis biedrības ilgtermiņa stratēģijā, virtuālās jauniešu vides attīstīšanā.

Paralēli aktivitātēm norisināsies darbinieku un brīvprātīgo apmācīibas, lai stiprinātu darbinieku gatavību veiksmīgai projekta virzienu attīstības iesaistīšanā.
JAUNUMI
SEKO LĪDZI PROJEKTA ATTĪSTĪBAI
Aizvadītas apmācības ar Juri Dilba
Projekta "YOU+ 4.0" ietvaros norisinājās apmācības organizācijas dalībniekiem, par tēmu "Personas datu apstrāde un personas datu uzglabāšana".
Apmācību mērķis bija vērst uzmanību uz dažādām regulām un citām svarīgām niansēm, kas saistītas ar datiem.
Kopumā projekta laikā paredzēts trīs apmācību ilgs cikls, no kura pirmās apmācības ir
aizvadītas.

Projektu "YOU+ 4.0." finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un
Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds" #Jauda #Youpluss
Darba grupa aizvadīta produktīvi
5. jūlijā, radošājā studijā CRE ATE norisinājās darba grupa, par mājas lapas dizainu
pilnveidošanu projektā "YOU+ 4.0. "

Darba grupas mērķis bija vairāk pievērst uzmanību pakalpojumu sadaļas dizainu izstrādei, kā rezultātā tika meklēti risinājumi un uzklausīti dažādi priekšlikumi.

Paldies par aktīvo ideju ģenerēšanu

Projektu "YOU+ 4.0." finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas
grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".
VISS NOTIEKĀS
AIF Projeka "YOU+ 4.0." aizkulisēs notiek sapulces, ideju ģenerēšana un citi darbiņi
Līdz šim ir notikušas vairākas kopsapulces par mājas lapas dizainu, konceptu un ir izstrādas pirmās skices, lai attīstītu ērtu un efektīvu YOU+ mājaslapu.

Projektu "YOU+ 4.0." finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

#LīdzdalībaVisiem #ParticipationForAll #AktīvaJaunatne #ActiveYOUth #AktivoIedzivotajoFonds #ActiveCitizensFund #Youpluss #Jauda

Photo by Jacob
Photo by Mike
Photo by Jacob
Photo by Marion
Projekta "YOU+ 4.0." kopējais finansējums ir 19 971,10 EUR un to pilnībā finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros. Projekts tiek īstenots no 2022. gada aprīļa līdz 2023. gada janvārim.
Made on
Tilda